Trumps första år ”in office” – konsekvenser för svensk försvarspolitik

africa-1356782_1920

Ingen annan enskild man har gjort så mycket för världens instabilitet, än vad Nobelfredspristagaren Barack Obama har, inte ens George W. Bush. Nu riktas blickarna mot Donald Trump. Ska han visa sig vara den pajas som han framstod som i valrörelsen, eller kommer han faktiskt att använda huvudet, inte bara hethuvudet, när han väl tillträder den 20 januari 2017? Mina förhoppningar är inte höga. Men låt oss ge mannen en chans.
[Skrivet i december 2016]

Ok, nu har jag gett mannen en chans. Vad man än vill säga om Donald Trumps politiska gärningar fram till januari 2018 så har han inte gjort sig känd för stor öppenhet. Trump anser, enligt vad han själv har sagt, att USA har gjort sig självt en otjänst när de historiskt sett har kungjort utanför Vita husets väggar vad man planerade att göra internationellt. Men det ansåg bevisligen Obama också, med tanke på NSA:s hemlighållna befogenheter att spionera på sina egna allierade. Folk brukar ju i allmänhet hemlighålla sina skumma syften.

När sakernas tillstånd väl är ett faktum så har Trump uttalat sig. Eller när USA har fått ta hård kritik, som till exempel det där med Kim Jong-un och Nordkoreas kärnvapenambitioner. USA leder inte längre genom exempel, men det betyder inte att Trump enbart har gjort dåliga saker. Men denna nya slutenhet har tvingat oss svenskar att hålla koll på händelser globalt. Det kan vara kinesiska världsherreambitioner eller ryska värjningsförsök mot dessa i anslutning till Rysslands Militärdistrikt syd, som till exempel det i huvudsak kinesiska järnvägsbygget mellan de viktiga oljefälten i Baku genom Georgien till Turkiet. Liknande händelser bör vi vara insatta i, för att kunna kunna förstå Rysslands, Kinas och Trumps planer för Sverige. Ryssland och Kina vet vi redan var vi har, men vi har traditionellt inte haft så god koll på spelet i gränslandet Ryssland och Asien, eftersom det spelet är så obskyrt. Det är obskyrt av en anledning. Vi ska inte veta när Putins Ryssland vänder sina blickar och sitt intresse söderut. Ryssland strävar år nordväst men tvingas åt sydost. Det vill de inte att vi ska veta.

Amerikas Trump är en joker i leken. Vill han oss väl, eller vill han oss inte väl? Jag tror personligen inte att han vill oss väl, men det kan hända att han har intresse i att Sverige består som nation. Men det kan också hända att han bestämmer sig för att offra en egensinnig och Trumpkritisk bonde i det ständigt pågående strategiska schackspel som pågår mellan framförallt USA och Ryssland och Kina. De sk. planetjagarna har alltså hittat en nisch att fylla. Planetjagare är höjdare på högkvarteret som fokuserar på hela världen istället för på Sveriges närområde och Ryssland när de sysslar med strategi.

Exakt vad som händer och vad som sägs mellan höjdarna hos de tre jättarna USA, Ryssland och Kina är svårt att sia om. Sannolikt är kommunikationen tämligen begränsad för de flesta deltagarna. Beröringspunkterna är få, för det är så de vill ha det. Det är därför som vi måste vara pålästa om vad som händer runt hela klotet och om geografi, naturresurser, olja, industriella resurser, vägar, järnvägslinjer, floder, hamnar, flygplatser, BNP för olika länder, etnisk befolkning och deras religiösa tillhörigheter, väderförhållanden vid olika säsonger, vem som investerar i vad och var och olika länders militära baser och dess funktioner, i synnerhet utlandsbaser. Det finns säkert mycket mer man bör hålla reda på.

I vilket fall som helst så har vi ingen insyn i Vita huset eller Kreml eller Beijing eller i samtalen dem emellan, om det pågår några. Vår enda möjlighet att veta hur vi kommer att påverkas i vårt närområde är att följa med i vad som händer internationellt. Det är en ny och skrämmande insikt för oss.

Roger M. Klang
försvarspolitisk talesperson

klang

Texten något reviderad 2018-01-27.

Annonser
Publicerat i Försvar, Uncategorized

Ett brev

baby-784607_1920

Mitt älskade barn

Jag var 18 år när jag fick veta att jag var gravid. Jag hade precis träffat barnets fader, och graviditeten var helt oplanerad. Jag var helt övertygad om att jag skulle behålla barnet och fick stöd av min pojkvän och mina föräldrar från start. Jag bokade ett möte med en sköterska på Ungdomsmottagningen för att få prata lite och göra ett graviditetstest för att vara mer säker på att jag var gravid. Testet visade positivt och sköterskan frågade mig hur jag kände för det.

– Jag tror inte att jag vill ta bort barnet utan vill behålla det, svarade jag.

– Det låter på dig som att du tänker behålla det så du får lite information om abort av mig.

Sa hon då, och gav mig några broschyrer. Den informationen jag fick handlade bara om abort. Jag fick ingen som helst information om att behålla barn. Jag vet inte om det var för att jag ändå var så pass ung eller för att jag hade ett helt läsår kvar på gymnasiet, men jag har aldrig känt mig så kränkt eller överkörd någonsin som jag gjorde då. Hon skulle förstått att för mig var det redan ett barn, ett barn som växte i mig och behövde mig. Ett barn som hon ville avsluta livet på! Egentligen var det inte vad sköterskan sa, utan alla som faktiskt delade hennes åsikt. Flera tyckte att vi skulle ”tänka efter noga”, att vi var ”väldigt unga” och att ”vi hade hela livet framför oss”. Men det enda jag kunde tänka på var ett liv, barnet som precis börjat växa i min mage. Ett liv med den ånger och sorg som jag skulle tvingas leva med resten av mitt liv, om jag skulle göra aborten som dessa människor sa till mig.

Idag lever jag, min pojkvän och vår, nu 2 år gamla son i ett stort hus på landet och vi har fått det liv vi önskat. Vi har aldrig ångrat vårt beslut och vår son är det bästa vi har och att se hans leende varje dag gör oss lyckligast i världen. Så det jag vill säga med det här är att vi måste tänka om! Idag är abort ett val. Ett val mellan liv och död. Det har blivit en vardagsgrej och betyder ingenting, varför skulle det annars ske så många aborter på en dag? Barnen är det bästa vi har, oavsett om det ligger i magen eller springer runt och leker.

För att försöka göra något åt saken, då så många liv slocknar innan de ens har fått chansen att födas, så går jag vidare till politiken och röstar på Kristna Värdepartiet för att de värnar om enskilda människans värde, från början till slut. Jag delar åsikter med Kristna Värdepartiet och känner att jag har hittat helt rätt inför valet hösten 2018. Kristna Värdeparitet är partiet som tänker med hjärtat. Vilket är det absolut viktigaste för mig, att tänka med hjärtat!

Nathalie

Det här brevet kom till mig och det gjorde mig verkligen glad att en ung tjej väljer livet och föder sitt barn. Jag blir upprörd av att personal på den mödravård som skulle befrämja livet och stötta mamman ser abort som ett alternativ. Nu blev utgången ett barn som fick leva men tyvärr slutar det inte alltid så. 38000 barn dör i abort varje år i Sverige. Motsvarande en medelstor svensk stad utplånas varje år.

Karin Hansson Lindgren 

Talesperson för vård och omsorg, styrelseledamot distrikt Småland

karin


Läs mer om Kristna Värdepartiets livsbejakande politik här.

 

Publicerat i Abort och vår livsbejakande politik | Märkt

Dra inte alla över en kam

i-am-a-student-1412778_1920

Flera riksdagspartier ställer sig skeptiska eller direkt avvisande till religiösa friskolor. Senast var det Liberalerna som på sitt landsmöte fattade beslut om att driva en mer restriktiv politik vad gäller dessa skolor. Visserligen kräver de inte att befintliga skolor ska läggas ned, däremot att inga fler ska få etableras.

Beslutet strider mot Europa­konventionen, som gör gällande att staten ska ”…respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.” Europakonventionen gäller som svensk lag.

Varför vill då vissa partier och politiker inskränka eller förbjuda religiösa skolors verksamhet i vårt land? Kanhända det finns de som i kristendomsfientlig nit trotsar Europakonventionens lagtext därför att de anser det farligt för barn att komma i kontakt med kristen tro. En vanligare orsak till att politiker vill begränsa eller stoppa religiösa skolor torde ändå vara rädslan för islamism. Att fler och fler barn växer upp i Sverige och fostras till radikala muslimer är en verklig samhällsfara. Liberalernas partiledare och f.d. skolminister Jan Björklund uttrycker oron för detta på följande sätt:

I våra förorter kommer i dag många barn från Mellanöstern. De kommer från en miljö av hederskultur och religiösa extrema värderingar och en annan syn på jämställdhet mellan kvinnor och män. När de kommer till Sverige vill jag att de ska integreras och ta del av våra liberala värderingar. Men i stället är det många föräldrar som vill sätta dem i religiösa friskolor i förorterna där man förstärker segregationen i stället. Det är väldigt farligt i den situation vi nu är i. Det är integration vi behöver (Aftonbladet 2017-11-18).

Denna oro delas av många i vårt land, så även av Kristna Värdepartiet. Nu är det emellertid så, att de problem som Björklund nämner är verkliga och bekymmersamma vissa muslimska friskolor, inte på kristna. På kristna friskolor fungerar integrationen utmärkt väl, bättre än på de flesta kommunala förortsskolor, vågar jag påstå utifrån egna erfarenheter. Den uppenbara frågan måste ställas: Varför ska kristna skolor bestraffas för bristande integration i förorterna, när de bidrar till en god integration?

Det svar som brukar anges är att man inte kan behandla muslimska och kristna skolor olika. De sammanförs i samma kategori, ”religiösa friskolor”, och hamnar därmed under samma lagstiftning. Resultatet blir att kristna skolor bestraffas för fel och brister som upptäcks i de muslimska skolorna. Men kollektiv bestraffning är något som de flesta av oss, med rätta, intuitivt vänder oss emot. Det är inte heller särskilt intelligent att sätta käppar i hjulen för de kristna skolorna, eftersom dessa bidrar med så mycket gott till samhället. I dessa skolor fostras ärliga, hederliga samhällsmedborgare. Det är inte de kristna ungdomarna polisen får problem med och därför vore det kontraproduktivt att stänga dessa eller hindra nya från att öppnas.

Fram för en skollagstiftning som inte är så trubbig att den drar alla religiösa friskolor över en kam! Fram för en skollagstiftning som är ändamålsenlig, som bestraffar och drar in tillstånd för sådana skolor som befäster segregationen och fostrar eleverna i religiös extremism och samhällsfarliga värderingar!

Lars Borgström, utbildningspolitisk talesperson

 

talespersoner

 

Publicerat i Utbildning för barn | Märkt

Antisemitism, Trump och Jerusalem

jerI lördags kväll (10/12) nåddes vi av nyheten att synagogan i Göteborg attackerats. En fest för ungdomar avbröts av att molotovcocktails kastades mot lokalen. I Malmö har spontana demonstrationer brutit ut två dagar i rad, där man skanderat hotfulla slagord, bland annat ”Vi vill ha vår frihet tillbaka och vi ska skjuta judarna”. Dessa attacker, kopplade till Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, för tankarna till gängkrig, där båda parter hämnas på varandra och intensiteten i våldet ökar i en nedåtgående spiral. Men trots att den ena parten i detta fall är oskyldig är den andra parten fullt och fast övertygad om att den blivit utsatt för en oförrätt så stor att våld och hot om våld är fullkomligt befogade. Hur kan man då ens komma på tanken att skylla svenska judar för vad en amerikansk president gjort? Jo, den tanken kan man komma på om man har en världsbild genomdränkt av antisemitism. I antisemitens värld är alla viktiga skeenden styrda av den judiska lobbyn (en uppfattning som för övrigt också omfattas av redaktionen på SVT:s text-TV). En jude är en blodtörstig och falsk varelse som strävar efter världsherravälde. Israel, självklart, men även USA, uppfattas som helt kontrollerade av den judiska konspirationen. I muslimska länder är denna antisemitism vardagsmat. Därför ska vi inte bli förvånade över att antisemitismen ökar med invandring från muslimska länder. Det säger oss det sunda förnuftet, och det är inte på något sätt främlingsfientligt att yttra denna självklarhet. Naturligtvis är det inte bara invandrare som står för antisemitismen i Sverige. ”Helsvenska” nazister och (andra) vänsterextremister drar förstås sitt strå till stacken. Men vi måste inse det växande problem som islamistisk antisemitism utgör i vårt land. Vi måste också börja förstå att en antisemit inte längre behöver vara en isolerad kuf som sitter bakom dataskärmen och fördjupar sig i absurda konspirationsteorier. Idag är antisemiterna många, unga och redo att ta till våld mot sina hatobjekt. Detta ska Sverige ta tag i NU. Det ska göras fullkomligt klart för alla, svenskar och invandrare, redan från skolåldern, att antisemitism inte har någon helst plats inom detta lands gränser. Inget mer överslätande, inga mer ursäkter, inget mer ängsligt trippande på tå. Och det räcker inte med ett allmänt värdegrundsarbete eller insatser mot främlingsfientlighet, även om det är också är viktigt. Vi måste ta tag i frågan om judars rättigheter.

Hur ska man då tänka kring Trumps kontroversiella beslut? Vi för vår del stödjer presidentens beslut att flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Jerusalem är Israels självklara centrum, och har så varit de senaste 3000 åren. De judiska banden till Jerusalem är så uppenbara och så väldokumenterade att det är rent löjeväckande att de ifrågasätts. Den muslimska kopplingen till staden är däremot jämförelsevis mycket vag. Trump gör det som borde ha gjorts för länge sedan när han nu uppfyller sitt löfte. Men den socialdemokratiska svenska regeringen är inte oväntat av annan uppfattning. Aversionen mot Israel har varit illa dold under de senaste åren, inte minst i Margot Wallströms många häpnadsväckande partiska uttalanden. Regeringen ”beklagar djupt” det amerikanska ställningstagandet och utrikesminister Margot Wallström menar att ”det kan bli farligt”. Men varför är det farligt, är frågan man får ställa sig. Vi vet svaret. Det är farligt för att så många på den palestinska sidan är redo att ta till våld mot judar och mot Israel. Men ska man backa på grund av detta? Kan det inte vara nog nu med eftergifter gentemot terrorister? Den vägen har vi länge prövat, och de goda resultaten har uteblivit. Dessutom är det, som många redan har påpekat, verkligen magstarkt att den regering som för några år sedan helt grundlöst ”erkände Palestina” nu beklagar sig över amerikansk självsvåldighet.

Den amerikanske konservative debattören Ben Shapiro menar att beslutet har potential  att minska våldet, genom att det sänder en klar signal om att utpressning inte lönar sig:

Every time negotiations fail, the Palestinians threaten violence and participate in terrorism. The sticking point for such negotiations has generally been Jerusalem — that’s the excuse the Palestinian Authority and Hamas use to launch campaigns of terror, to international approval thanks to the international community’s refusal to recognize Jerusalem as Israel’s capital. They hope that using violence as a tactic will earn concessions from Israel, or pressure from the West on Israel. By leading the charge to recognize Jerusalem as Israel’s capital, the United States will be sending the unmistakable signal that violence over Jerusalem will not be tolerated, and that pressure tactics through murder will earn no rewards.

(Varje gång förhandlingarna misslyckas, hotar palestinierna med våld och ägnar sig åt terrorism. Det som dessa förhandlingar strandat på har generellt sett varit Jerusalem – det är ursäkten som den palestinska myndigheten och Hamas använder för att starta terrorkampanjer, med internationellt godkännande tack vare det internationella samfundets vägran att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. De hoppas att våldsanvändning som taktik ska leda till eftergifter från Israel eller press från västvärlden på Israel. Genom att vara drivande i ett erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad, kommer USA att skicka en signal som inte kan missförstås om att våld i konflikten om Jerusalem inte kommer att tolereras, och att utpressningstaktik genom mord inte kommer att löna sig.)

Självklart ska man sträva efter en rättvis och hållbar lösning i området, en lösning som låter judar, muslimer och kristna – och alla andra invånare – leva i trygghet med bibehållna mänskliga rättigheter och med möjlighet att besöka sina heliga platser. Men att förneka historiska fakta och spela med i någon slags palestinsk hitte-på-lek kring Jerusalem är inte en väg mot en sådan god lösning. Under den jordanska ockupationen av Jerusalem förbjöds judar att besöka sina heligaste platser, samtidigt som de även kördes ut från delar av staden. Så vill vi inte ha det igen. Därför är det bättre att den sekulära judiska staten Israel har merparten av kontrollen över den heliga staden. Vi förordar att Sverige följer USA:s exempel och flyttar även den svenska ambassaden till Jerusalem.

Patrik Tikkanen
Annette Westöö

Untitled

 

Publicerat i Uncategorized

Våra äldre samhällsbyggare

hands-981400_1920

Jag upplever allt starkare att vårt samhälle håller på att devalvera människovärdet. Det påverkar inte minst synen på våra äldre medborgare, de som så illa kallas ”fattigpensionärer”. Ordet i sig är nedvärderande anser jag. Vad är det som gör att den statliga garantipensionen inte räcker till? Jag träffar många i den gruppen i mitt arbete som socialarbetare inom en kyrklig organisation. Vid samtal kommer det fram att det funnits en lång tids sjuklighet och därför inte ork att jobba heltid. Sjukpenning har övergått till sjukersättning, vilket gjort att inkomsten kan vara mer än halverad mot motsvarande heltidsarbete.

Jag möter också änkor vars män varit den som jobbat utanför hemmet medan kvinnan varit hemma med barnen och sent kommit ut i arbetslivet. Vid männens frånfälle blir kvinnan ensam betalande för hushåll och boende med sin mycket låga pension.

Garantipensionen är idag 7952 kr minus skatt, för ensamstående. Enligt EU-kommissionens egen statistik hamnar 328 000 svenska pensionärer under gränsen för relativ fattigdom. I åldersgruppen 75 år och äldre lever 24,5 procent under EU:s gräns för risk för relativ fattigdom.

Kvinnor över 75 år är överrepresenterade. Där har nästan 31,5 procent en inkomst under den relativa fattigdomsgränsen.

Kristna Värdepartiet vill höja garantibeloppet till 13 500 kr och helt ta bort skatten. Det förslaget skulle höja netto ca 2000 kr om man jämför med en uträkning gjord för baspensionären på min pension.se. Där är pension efter skatt uträknad till 11 300kr (med bostadstillägg 13 100 kr).

Uträkningen med hyra, mat, hygien, tandvård plus småposter på det nödvändiga – utan någon lyx – slutar på 11 610kr. Då blir det kvar 1490kr.

Det finns all anledning att rösta på Kristna Värdepartiet, då vi värnar om den enskilde och värdesätter våra äldre medborgare. De som byggt välfärden borde också få njuta av den!

Karin Hansson Lindgren

karin

 

Publicerat i Trygghetssystem

Vad krävs det av luftvärnssystem och vilka olika roller har de?

Regeringen har nu i veckorna som har gått definitivt beslutat sig för att köpa in luftvärnssystem med lång räckvidd. Det såg i alla fall tidigare ut att bli det amerikanska Patriotsystemet (170 km maxräckvidd, förmodligen mindre på lägre höjd) som vann över det fransk-italienska Aster-30 också kallat SAMP/T (50 km räckvidd mot mål under 3000 m höjd och 120 km räckvidd mot mål över 3000 m höjd). Patriot har längst räckvidd av de två olika systemen. Men Aster-30 är billigare och mer optimerad (även om den inte är riktigt färdigutvecklad) eftersom Aster-30 kan brukas mot den ballistiska (dvs. en robot i en kastbana ovanför atmosfären) markmålsroboten Iskander-M såväl som mot kryssningsrobotar, flyg och helikoptrar.

Om Patriot ska ha en rimlig chans att bemöta Iskander-M så behövs det nog två helt olika robottyper, Patriot PAC-2 för aerodynamiska mål på mer normala höjder, och Patriot PAC-3 för ballistiska mål. De har helt olika prestanda så de går inte att optimera ett system, utan båda systemen krävs troligtvis.

Aster-30 blir alltså bättre och billigare och det behöver inte vara en nackdel att den har nästan 50 km kortare räckvidd än Patriot PAC-2, eftersom jordens krökning gör att ryska flygplan om de vill ändå kan gå in för landning genom att vid inflygningen flyga i radarskugga mot Visby flygplats på ~400 m höjd utan att upptäckas, om Patriot PAC-2 systemet med radar finns i Västervik eller på Öland 100 km därifrån. Att använda luftvärnssystem offensivt gör man inte gärna, det är mer av ett defensivt vapen. Ju närmre robotsystemet står fiendens måltavla desto bättre kan man säga.

Av denna anledning och därför att vi måste koncentrera oss på att vinna ett krig som med all sannolikhet åtminstone delvis kommer att föras mot oss på ön Gotland så behöver vi kunna försvara våra luft- och markförband med ett optimerat luftvärnssystem som Aster-30, vid den bas vi kommer att använda bland annat vid Visby flygplats på Gotland.

Aster-30 blir billigare, optimerad och förmodligen bättre än Patriot. Det var det robotsystemet Försvarets Materielverk (FMV) ville ha. Det är också så att vi gynnar svensk industri, dvs. SAAB, därför att vi med Aster-30 kan integrera svenska moderna radarsystem av högsta kvalitet till robotsystemen. Det kan vi inte med Patriot som har s.k. svarta lådor för all elektronik. Dessa lådor får inte öppnas upp av oss för service eller någon annan anledning eftersom USA vill skydda sin teknik.

Det är idioti att välja Patriot PAC-2 och Patriot PAC-3 av ovan nämnda anledningar.

Men jag tror att det behövs flera olika system för att möta olika typer av hot. Närskyddsluftvärn för Aster-30 utgörs av Luftvärnskanonvagn 90 som vi redan har. Sedan behöver vi köpa in brigadluftvärn typ IRIS-T SL med medellång räckvidd som skydd för våra stridsfordon och stridsvagnar mot helikoptrar och flyg. Detta skulle vara optimalt.

Roger M. Klang, försvarspolitisk talesperson

Publicerat i Försvar

Jag välkomnar #metoo-kampanjen

Två saker slår mig angående denna kampanj. ”Sanningen ska göra er fria” sa Jesus. Sanning har en befriande verkan. Kanske särskilt när det gäller smärtsamma eller skamfyllda sanningar. Jag har nu läst många vittnesmål från #metoo om tafsande, sexuella kränkningar, övergrepp och våldtäkter. Uppenbarligen är sexuella övertramp otroligt vanliga i vår kultur. Det sker på arbetsplatser, i hemmet och på offentliga platser. Ofta är det män som ”tar för sig”. Ofta utan någon synbarlig skam i kroppen. Ofta är det kvinnor som ”får finna sig” och ”acceptera” att det är ”lite grabbigt här”. Helt klart finns här ett uppdämt behov av få ur sig sanningen om obehagliga och ibland rent vidriga och kriminella handlingar. Men många har inte vågat berätta. Den som blir utsatt känner ofta skam. Därför är det oerhört bra att allt detta kommer upp i ljuset. Det är bra både för offren och för förövarna (och vissa personer är både offer och förövare). Att sätt ord på smärta och gå emot skammen har en läkande effekt.  Därför välkomnar jag och applåderar denna kampanj.

För det andra slår det mig att vi här har en gräsrotsrörelse som faktiskt tycks krocka med den ”politiskt korrekta” synen på sex. Under många år – kanske allt sedan den sexuella revolutionen på 70-talet – har vi fått höra att sex måste ”avdramatiseras”, att den ”viktorianska, religiösa, neurotiska synen på sex” bara är skadlig och gör folk olyckliga, och att man ska hitta så många och påhittiga sätt som möjligt att njuta av sex. Men #metoo-kampanjen verkar faktiskt vittna om att sex inte är avdramatiserat, och inte heller borde avdramatiseras. Sex är dramatiskt! Och när den sexuella drivkraften inte tyglas så skadar den. Kanske man kan hävda att allt handlar om bristen på frivillighet. Men jag tror det går djupare än så. Förmodligen är det mycket få av förövarna som medvetet skulle säga att ”samtycke är oviktigt”. I stort sett alla ser sig som hyggliga, respektfulla män som fördömer sexuella övergrepp. Men när kåtheten slår till – i kombination med den sexuella-frigörelse-ideologin som avdramatiserat sex – så finns inte tillräckligt med ”motkraft” för att tygla det sexuella begäret. #metoo-kampanjen har inte gått så långt att den föreslår vad som ska göras. Självfallet borde mäns respekt för kvinnor och kvinnors integritet öka. Men förmodligen krävs det en mer djupgående och starkare motkraft. Kanske den etik som de gamla grekerna förordade och som fick starkt genomslag under den kristna medeltiden, är vad som behövs: dygdetiken. Kyskhetens dygd måste kanske komma tillbaka in i vår kultur som något gott. Kyskhet är att träna sig att avstå från att följa sina sexuella begär, eftersom högre värden allt som oftast kräver det. Kärlek och respekt måste bli viktigare värden än sexuell njutning. Nu vittnar många om att sexuella handlingar ofta sker helt bortkopplat från både kärlek och respekt. Den naive sexliberalen tror att det nästan aldrig kan ske. Den naive ser sex som en nästan enbart god kraft. Kanske den ondska som många män släppt lös – just genom att slapphänt låta sitt sexuella begär styra dem – möjliggjorts just genom en stor portion naivitet. Eller ska vi kalla det moralisk blindhet. Man har inte velat se på sig själv och sin sexualitet i sådana moraliska och ”gammalmodiga” termer.  Men människor har genom århundraden varit mycket klokare än så. Man har vetat att sex kan skada – och skada på djupet. Därför målade medeltidens kristna kultur upp en bild av den ridderlige mannen, som var kraftfull både när det gällde aggression och sex, men som tränat sig i att underordna dessa drifter den högre dygdetiken. De fyra klassiska dygderna var rättvisa, vishet samt mod (som kontrollerar aggression) och avhållsamhet (som kyskhet är en version av och som kontrollerar sexuella begär). Dessa kompletterades av de kristna dygderna tro, hopp och kärlek. Dygderna går djupare än regler. Dygdetiken säger att vissa situationer är så svåra, och vissa frestelser så starka, att det krävs medveten och lång träning för att moraliska regler (som tenderar att förbli teoretiska) ska ”komma in i kroppen” och bli en del av mitt handlingsmönster. I mina ögon vittnar #metoo-kampanjen om ett djupt socialt och psykologiskt problem. Det vore naivt att tro att denna kultur av tafsande och övergrepp inte skulle behöva en djupgående motkraft – en motkraft som går på djupet både socialt och psykologiskt. Därför är jag övertygad om att den enda realistiska motkraften är en dygdetisk kultur med män som ser sin ”djuriska sexualitet” i vitögat och likt en kristen riddare beslutar sig för att besegra den. Men då måste vi förpassa den naiva sexualliberala ideologin till historiens skräphög, där den hör hemma. Kanske är denna kampanj ett första avgörande steg i den riktningen.

Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Publicerat i Uncategorized | Märkt